Aandacht vanaf ontwerp tot en met uitvoering

Tijdens bouw-, onderhoud- en sloopwerkzaamheden wordt vaak samengewerkt tussen deze verschillende disciplines. Maar elk vakgebied kent zijn eigen problemen en oplossingen. Het is dus van groot belang in een veiligheid en gezondheidsplan (V&G-plan) goed te beschrijven hoe de individuele situaties worden samengesmeed tot één concreet werk. De hogere veiligheidskundigen (HVK) van Achtkwadraat ondersteunen u met het schrijven duidelijke V&G-plannen én begeleiden bij de uitvoering daarvan.

 

V&G-plan

Bouwprojecten zijn vaak complex, zoals hoogbouw, tunnels en infrastructurele projecten, maar ook uitbreidingen binnen bestaande fabrieken. Naast alle werkzaamheden zijn speciale maatregelen vereist om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Onvoorziene problemen zijn niet uit te sluiten, maar ze voorkomen is beter. Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk: een goed V&G-plan opstellen is essentieel.

 

V&G uitvoering,

Tijdens werkzaamheden moet u controleren of uw medewerkers en de andere partijen zoals Opdrachtgever opdrachtnemer(S) en neven aannemers zich aan de afspraken in het V&G-plan houden. Onze veiligheidskundigen zijn allround inzetbaar: wij stellen poort, projectinstructies op, geven voorlichting en onderricht in de vorm van trainingen en toolboxen en houden toezicht. Met onze voortgangsrapportages houden wij u op de hoogte.

 

V&G Coördinatie,

Afstemming van de onderlinge veiligheidsbelangen van de opdrachtgever, opdrachtnemer, neven aannemers en onderaannemers kan uit gevoerd worden door de V&G Coördinator van Achtkwadraat.

 

V&G dossier

Het V&G-dossier heeft als doel om de eigenaar en/of beheerder van het bouwwerk te informeren over eventuele risico’s in de gebruiks-, onderhouds-, renovatie- of sloopfase van het gebouw. Het dossier moet daartoe informatie geven over bouwkundige en technische kenmerken van het bouwwerk. Achtkwadraat kan u ondersteunen met het opzetten en onderhouden van de beheer risico’s die er zijn, welke structurele voorzieningen er zijn voor het minimaliseren van deze risicos en waar nog restrisico’s aanwezig zijn