Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E 

De basis voor risicomanagement vormt de risico-inventarisatie, want daar worden de mogelijke bedreigingen in kaart gebracht. Een out of the box mind en deskundige blik van de Achtkwadraatspecialist beperken de kans dat er zaken over het hoofd worden gezien tijdens de inventarisatie. De evaluatie van de bevindingen zijn daarna de eerste stap naar verbetering van situaties dus een reductie van de risico’s.

 

Bescherming en verantwoordelijkheid

Het brede werkveld van Achtkwadraat zorgt ervoor dat we op de disciplines van de Arbo, veiligheid, en gezondheid in kaart kunnen brengen. De bescherming van uw medewerkers en omgeving is daarbij, met de praktische aanpak, het voornaamste uitgangspunt. Niet alleen  vanuit wettelijke verplichting, maar zeker ook vanuit oogpunt van verantwoordelijkheid van uw organisatie.

 

Beheersing van risico’s

Risico’s in kaart brengen is de eerste stap, maar de vervolgstappen zijn tevens een onderdeel van het risicomanagement. Dat betreft het vastleggen en het zoeken naar verbeteracties. Als het risico niet kan worden weggenomen, zorgen de beheersmaatregelen voor zo veilig mogelijke omstandigheden. Risicomanagement is daarmee een continu proces, waarbij altijd wordt gezocht naar optimalisatie en dus afname van de risico's