Inhoud

De informatie die wordt verstrekt op Achtkwadraat is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kan de Achtkwadraat echter niet instaan. De gegeven informatie is uitsluitend indicatief. De informatie op deze site kan op ieder moment en zonder aankondiging worden gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Achtkwadraat kan niet garanderen dat deze site foutloos en ononderbroken functioneert en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Achtkwadraat en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van Achtkwadraat en de hiermee verstrekte informatie. Achtkwadraat aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Achtkwadraat zijn ontwikkeld en/of sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Achtkwadraat en/of geraadpleegde bronnen.

De Achtkwadraat is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van Achtkwadraat en de gedownloade informatie en/of websites. Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie en berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische informatie en berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of voor overbrenging van virussen.

 

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van Achtkwadraat is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is verplicht aanwijzingen van Achtkwadraat omtrent het gebruik van websites en/of de informatie op te volgen. Achtkwadraat is bevoegd om door de klant op de website geplaatste content geheel of ten dele te verwijderen. Nederlands recht is van toepassing.

Contact opnemen