Interim ondersteuning HVK / AH 

Achtkwadraat de praktische ondersteuning voor u. Ondersteuning met de inzet van gecertificeerde Hogere Veiligheidskundig (HVK) en Hogere Arbeidshygiëne (AH).

Bij een tekort aan interne kennis of mankracht en/of bij de vraag naar een externe specialistische kijk, kan Achtkwadraat u tijdelijk ondersteuning bieden met hogere veiligheidskundigen en arbeidshigenisten op de door u gewenste locatie.

Onze veiligheidskundigen hebben een breed werkveld, zowel binnen de bouw en infra als er buiten. De Out off the box denk wijze binnen de kaders van de wet om te komen tot een uitvoerbare oplossing zijn de plus van Achtkwadraat.